Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego 85-485 Bydgoszcz ul. Rajska 1

              tel  /  fax  052 327 73 46,       052 340 26 26

 informacja  historia  wykaz zawodów  internat  dojazd   poczta   Ogłoszenia o przetargach   strona BIP