Szkoła prowadzi kursy dla uczniów szkół zawodowych z całej Polski, najczęściej jednak z województwa kujawsko-pomorskiego, którego samorząd jest organem prowadzącym Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego.

OODZ nie organizuje bezpośrednio rekrutacji, lecz szkoły ponadgimnazjalne, które przyjmują uczniów w różnych zawodach, a następnie kierują ich na kursy do tutejszego Ośrodka.

 

 

Młodzież odbywa praktyki i uczęszcza do szkoły zawodowej w rejonie miejsca zamieszkania. Raz w roku szkolnym uczniowie są oddelegowani z praktyki i szkoły na 4-tygodniowy kurs I, II lub III stopnia w zależności od zawodu. Wykładane są tylko przedmioty zawodowe. Po ukończeniu kursu uczniowie otrzymują zaświadczenie z ocenami, które uprawniają do wystawienia oceny końcowej z przedmiotów zawodowych na świadectwie szkolnym w szkole macierzystej.

 

Ci, którzy mieszkają poza Bydgoszczą mają możliwość zamieszkania w internacie, w którym może być zakwaterowanych ok. 140 wychowanków. Zapewniamy za niską odpłatnością nocleg i pełne wyżywienie.

Szkoła mieści się w dzielnicy Smukała o uzdrowiskowym mikroklimacie.

 

Obok szkoły znajduje się elektrownia wodna zbudowana na rzece Brda.

 

ZDOBYTA WIEDZA W OKRĘGOWYM OŚRODKU DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO JEST NIEZBĘDNA DO ZDANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE.