Ogłoszenia o przetargach

 

1. Naprawa dachu wraz z ociepleniem na budynku szkoły Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 6 do SIWZ - przedmiar robót

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (str. 1)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (str. 2)

 

2. Zamówienie na olej grzewczy dla  Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy

Ogłoszenie o zamówieniu - biuletyn Informacji Publicznej nr 212410 - 2010

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty